suomi | english

Rahoitusratkaisut

Tarjoamme Asiakkaillemme laajan valikoiman eri rahoitustuotteita. Voit valita niistä Yrityksellesi parhaiten soveltuvan. Hyödynnä kokemustamme ja osaamistamme kalustoratkaisussa!

Huoltoleasing

Huoltoleasingissä vuokraatte valitsemanne laitteen käyttöönne sovituksi ajaksi ja sovitulla käyttömäärällä. Vuokra on kiinteä sopimuskauden ajan ja sisältää ylläpidon. Vuokrakauden jälkeen laite palautetaan vuokranantajalle. Huolto ja jäännösarvoriskit ovat vuokranantajalla.

Miten Huoltoleasing toimii?

Huoltoleasing on yrityksille suunnattu yleensä 3-5 vuoden pituinen vuokrauspalvelu, jossa yritys saa käyttöönsä laitteen sitoutumalla maksamaan vuokraa sopimuskauden ajan. Me huolehdimme muusta laitteen tilaamisesta kierrätykseen asti.

SKR kantaa laitteen arvon alenemiseen ja ylläpitoon liittyvän riskin, joten laitteen käyttö on helppo budjetoida. Huoltoleasing tuotteeseen voit liittää muita SKR:n lisäpalveluita kuten polttoaine-, rengassäilytys, vakuutus-, sijaisajoneuvo- ja ajoneuvoverojen hallinnointipalvelun.

Huoltoleasingin edut?

 • Helppo kustannusseuranta ja budjetointi
 • Parantunut kassavirta – ei investointia, vuokra sisältää poistot!
 • Vuokrat ovat alv -vähennyskelpoisia
 • Kulujen ja riskien pieneneminen
 • Hallinnointityön pieneneminen – kaikki hallinnointityö siirtyy SKR:n tehtäväksi hankinta, rahoitus, ylläpito ja käytetyn laitteen myynti/kierrättäminen
 • Yrityksen taseen keveneminen

Mitä Huoltoleasing sisältää?

 • Vuokrattavan kohteen, ajoneuvon tai laitteen
 • Huollot ja korjaukset
 • Sovitun käyttömäärän mukaisen käytön
 • Vuokrakohteen jälleenmyynnin tai kierrätyksen

Ennen rahoitusmallin valintaa teemme teille rahoitusta koskevan tutkimuksen, jossa huomioimme laitteen elinkaaren, käytön ja yrityksenne rahoitustilanteen. Näin varmistamme tehokkaan ja taloudellisen valinnan. Joissain tapauksissa suosittelemme asiakkaillemme useiden rahoitusvaihtoehtojen yhdistelmää.

Avoin huoltoleasing

Avoimessa Huoltoleasingissä vuokraatte valitsemanne laitteen käyttöönne sovituksia ajaksi ja sovitulla käyttömäärällä. Vuokra on kiinteä sopimuskauden ajan. Vuokrakauden lopussa tasataan laitteen ylläpitoon- ja realisointiin liittyvät tuotot ja kulut. Avoin huoltoleasing kannustaa käyttämään laitetta huolellisesti.

Miten Avoin huoltoleasing toimii?

Avoin Huoltoleasing on yrityksille suunnattu yleensä 3-5 vuoden pituinen vuokrauspalvelu, jossa yritys saa käyttöönsä laitteen sitoutumalla maksamaan vuokraa sopimuskauden ajan. Me huolehdimme muusta laitteen tilaamisesta kierrätykseen asti.

Arvon alenemiseen ja ylläpitoon liittyvä riski on asiakkaalla, joten huolellisen käytön jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus saada vuokran palautusta. Avoin huoltoleasing -tuotteeseen voit liittää muita SKR:n lisäpalveluita kuten polttoaine-, rengassäilytys, vakuutus-, sijaisajoneuvo- ja ajoneuvoverojen hallinnointipalvelun.

Avoin Huoltoleasingin –tuotteen edut?

 • Helppo kustannusseuranta ja budjetointi vuokrakauden aikana
 • Parantunut kassavirta – ei investointia, vuokra sisältää poistot
 • Vuokrat ovat alv -vähennyskelpoisia
 • Kulujen ja riskien pieneneminen
 • Hallinnointityön pieneneminen – kaikki hallinnointityö siirtyy SKR:n tehtäväksi hankinta, rahoitus, ylläpito ja käytetyn laitteen myynti/kierrättäminen
 • Yrityksen taseen keveneminen
 • Mahdollisuus vuokran palautukseen huolellisen käytön jälkeen

Mitä Avoin huoltoleasing sisältää?

 • Vuokrattavan kohteen, ajoneuvon tai laitteen
 • Huollot ja korjaukset
 • Sovin käyttömäärän mukaisen käytön
 • Vuokrakohteen jälleenmyynnin tai kierrätyksen

Soveltuuko tämä meidän yritykselle?

Ennen rahoitusmallin valintaa teemme teille rahoitusta koskevan tutkimuksen, jossa huomioimme laitteen elinkaaren, käytön ja yrityksenne rahoitustilanteen. Näin varmistamme tehokkaan ja taloudellisen valinnan. Joissain tapauksissa suosittelemme asiakkaillemme useiden rahoitusvaihtoehtojen yhdistelmää.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasingissä vuokraatte valitsemanne laitteen käyttöönne sovituksia ajaksi ilman ylläpitopalveluita. Pääomavuokra on kiinteä sopimuskauden ajan ja ylläpidon kulut syntyvät huoltojen ja korjausten yhteydessä. Vuokrakauden jälkeen asiakas osoittaa ostajan laitteelle ja vastaa laitteen jäännösarvosta.

Miten Rahoitusleasing toimii?

Rahoitusleasing on yrityksille suunnattu yleensä 3-5 vuoden pituinen vuokrauspalvelu, jossa yritys saa käyttöönsä laitteen sitoutumalla maksamaan vuokraa sopimuskauden ajan. Asiakas huolehtii lisäksi laitteen huolloista ja korjauksista sekä myynnistä vuokrakauden jälkeen.

Asiakas kantaa laitteen arvon alenemiseen ja ylläpitoon liittyvän riskin, joten huolellisen käytön jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus saada realisointivoittoa. Rahoitusleasing -tuotteeseen voit liittää muita SKR:n lisäpalveluita kuten polttoaine-, rengassäilytys, vakuutus-, sijaisajoneuvo- ja ajoneuvoverojen hallinnointipalvelun.

Rahoitusleasingin –tuotteen edut?

 • Parantunut kassavirta – ei investointia
 • Vuokrat ovat alv -vähennyskelpoisia
 • Hallinnointityön pieneneminen – osa hallinnointityöstä siirtyy SKR:n tehtäväksi
 • Yrityksen taseen keveneminen kotimaisessa kirjanpidossa
 • Mahdollisuus realisointivoittoon huolellisen käytön jälkeen

Mitä rahoitusleaing sisältää?

 • Vuokrattavan kohteen, ajoneuvon tai laitteen
 • Sovitun käyttömäärän mukaisen käytön

Soveltuuko tämä meidän yritykselle?

Ennen rahoitusmallin valintaa teemme teille rahoitusta koskevan tutkimuksen, jossa huomioimme laitteen elinkaaren, käytön ja yrityksenne rahoitustilanteen. Näin varmistamme tehokkaan ja taloudellisen valinnan. Joissain tapauksissa suosittelemme asiakkaillemme useiden rahoitusvaihtoehtojen yhdistelmää.

Osamaksu

Osamaksussa ostatte valitsemanne laitteen käyttöönne ja ostoksen maksu tapahtuu rahoituskauden aikana. Osamaksu sisältää usein suuremman ensimmäisen ja viimeisen maksuerän.

Miten Osamaksurahoitus toimii?

Osamaksurahoituksen käyttöä säätelee Suomessa osamaksukauppalaki. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus koko rahoituskauden ajan, mutta yrityksesi saa tehdä kirjanpidossa poistot normaaliin tapaan. Osamaksuerän korko on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja alv-vähennyksen voi tehdä heti koko kauppasummasta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy yrityksellesi automaattisesti viimeisen maksuerän suorituksen jälkeen.

Omarahoitusosuus voi koostua sekä käsirahasta että vaihtokoneesta. Rahoitusaika on usein 2-5 vuotta. Rahoitus voidaan maksaa pois kesken sopimuskauden ilman lisäkustannuksia. Osamaksuun voidaan liittää SKR:n hallinnointipalvelu sekä lisäpalveluita kuten polttoaine-, rengassäilytys, vakuutus-, sijaisajoneuvo- ja ajoneuvoverojen hallinnointipalvelu.

Osamaksun edut?

 • Hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena
 • Mahdollista tuotantokaluston pitämisen nykyaikaisena
 • ELY-keskusten investointituet hyödynnettävissä
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua

Mitä Osamaksu sisältää?

 • Vuokrattavan kohteen, ajoneuvon tai laitteen
 • SKR:n hallinnointipalvelun ja siihen liitetyt lisäpalvelut

Soveltuuko tämä meidän yritykselle?

Ennen rahoitusmallin valintaa teemme teille rahoitusta koskevan tutkimuksen, jossa huomioimme laitteen elinkaaren, käytön ja yrityksenne rahoitustilanteen. Näin varmistamme tehokkaan ja taloudellisen valinnan. Joissain tapauksissa suosittelemme asiakkaillemme useiden rahoitusvaihtoehtojen yhdistelmää.