Pohjoismaiden johtava ympäristöpalvelujen tarjoaja Delete valitsi kumppanikseen Kalustoratkaisut

Kalustoratkaisut on auditoitu ja hyväksytty Delete Groupin toimittajaksi Suomeen 

Auditoinnissa käsiteltiin mm. seuraavia osa-alueita:

Ydinprosessit, tuotteet ja palvelut sekä tuotanto ja toimitus

 • Tuotteita tai palveluita koskevien vaatimusten hallinta
 • Palvelussa ja tuotteissa tapahtuvat muutokset ja muutosten viestintä sekä koulutus asiakkaalle
 • Työympäristön tehokkuus, turvallisuus ja hallinta
 • Tuotteiden merkitseminen ja jäljitettävyys

Tukiprosessit

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Laitteiden hankinta, kunnossapito ja huolto

Johtaminen

 • Visio ja strategia / tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
 • Johtamista ja kehittämistä tukevat järjestelmät
 • Faktoihin perustuva päätöksenteko
 • Riskien tunnistaminen ja hallinta

Seuranta, mittaus ja parantaminen

 • Sisäinen arviointi ja seuranta
 • Sisäisten ja ulkoisten poikkeamien sekä
  kehitysehdotusten käsittely ja ohjaus

Yritysvastuullisuus

 • Työturvallisuuden kehittäminen, ympäristövaikutukset, suhtautuminen syrjintään, korruptionvastaisuus ja reilu kilpailu

Delete tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja kierrätyspalveluissa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Peltonen, puh. 010 336 5201, timo.peltonen@kalustoratkaisut.fi