Kirjaudu sisään:
trukki blogi

Fiksu tapa rahoittaa kasvua: myynti ja takaisinvuokraus

Fiksu tapa rahoittaa kasvua: myynti ja takaisinvuokraus

Moni yrittäjä tuskailee usein, miten kassan saa pysymään plussalla, vaikka tilauskanta on hyvä ja hommia riittää. Kasvaa pitäisi, mutta mistä saadaan rahaa investointeihin. Esimerkiksi uusien ihmisten palkkaus ja heidän työvälineiden hankinnat, tuotekehityksen aiheuttamat kuluerät tai vaikkapa investoinnit toiminnan kannalta välttämättömiin laitteisiin tai raaka-aineisiin voivat aiheuttaa harmaan värin lisääntymisen yrittäjän harveneviin hiuksiin.

Joskus taas yrityksen asiakasrakenne voi olla pulmallinen, kun sinällään kannattavien asiakkaiden maksuajat saattavat olla todella pitkiä, jopa 90 päivää.

Ratkaisu ongelmaan saattaa olla hyvinkin yksinkertainen. Yritysautojen puolella on jo pidempään ollut mahdollista myydä yrityksen omistamat autot leasingyhtiölle ja vuokrata ne sitten takaisin omaan käyttöön. Kovinkaan moni leasingyhtiö Suomessa ei kuitenkaan tarjoa tätä mahdollisuutta myös hyötyajoneuvoille ja tuotantolaitteisiin. Kalustoratkaisuilla myynti ja takaisinvuokraus -palvelu on ollut mukana toiminnan alusta lähtien.

Monen edun palvelu

Myynti ja takaisinvuokraus antaa monia etuja. Ensinnäkin, se on helppo ja nopea ratkaisu vapauttaa pääomia liiketoiminnan kannalta keskeisiin toimintoihin. Yrityksellä on mahdollisuus saada kalustostaan täysi markkina-arvo kassaan käytettäväksi liiketoiminnan toimintaan. Lähtökohtaisesti laite itsessään toimii vuokran vakuutena, eikä toimenpide vaadi muita takauksia tai sitoumuksia.

Toiseksi, kaluston kirjanpito- ja markkina-arvon erotus on mahdollista tulouttaa käyttöomaisuuden myyntivoittoina tulokseen myynnin ja takaisinvuokrauksen kautta. Kasvanut tulos voi auttaa yritystä investointien ajoituksessa tai vaikkapa osingonjaon suunnittelussa.

Kolmanneksi, myynti ja takaisinvuokraus vapauttaa yrityksen henkilöresursseja varsinaisen liiketoiminnan käyttöön, koska Kalustoratkaisut tekee kaiken hallinnointityön. Erilaisten huolto- ja korjauskustannusten, polttoaineen kulutuksen, kilometrimäärien, energiatehokkuuden ja muiden seurantaa vaativien asioiden hallinta ja huolenpito vaativat yllättävän paljon hallinnollista työtä yrityksen ajoneuvo- ja konekannoissa.

Neljänneksi, toiminnan kokonaiskustannusten hahmottaminen selkeytyy, koska myynti ja takaisinvuokrauksessa kaluston hankinta- ja käyttökustannukset yhteismitallistuvat. Näin yritys pystyy tekemään kauaskantoisempia ja parempia päätöksiä, kun sillä on käytettävänään enemmän tietoa kustannuksista koko elinkaaren osalta. Tämä helpottaa myös budjetointia, koska todelliset kustannukset tiedetään etukäteen.

Kenelle palvelu sopii?

Kalustoratkaisuilla on monia asiakasesimerkkejä myynti ja takaisinvuokraus -ratkaisun toimimisesta. Vaikka jokainen asiakastapaus on ainutlaatuinen, on niissä myös paljon samaa: jokaisen kohdalla on ollut kyse toiminnan kasvun rahoittamisesta.

Yritysten myymistä ja takaisinvuokraamista kalustoista on esimerkkejä useilta toimialoilta. Samoin se, onko toimenpide koskenut koko kalustoa vai vain osaa siitä, vaihtelee tapauskohtaisesti. Asiakasyritys on voinut myydä raskaan kalustonsa (rekat ja muut isot kuljetusajoneuvot), tuotantolaitteet (esimerkiksi painokoneet) tai logistiikan kalustoa (erilaiset trukit, kuljettimet, kuormaajat ja nosturit).

Kysy lisää myynti ja takaisinvuokraus -ratkaisusta! Katsotaan yhdessä, olisiko se sinulle sopiva tapa saada kasvua aikaiseksi.