Myynti ja takaisinvuokraus

Tässä ratkaisussa yritys myy kalustonsa Kalustoratkaisuille ja vuokraa sen käyttöönsä leasing-sopimuksella. Palvelu on mahdollista toteuttaa yrityksille, joilla on taseessa arvonlisäverovelvollisessa käytössä olevaa laite-, ajoneuvo- tai työkonekantaa.

Monella toimialalla yritykset tarvitsevat laitteita, koneita tai ajoneuvoja erilaisten tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen. Ne imevät pääomaa ja yritys huomaa olevansa tilanteessa, jossa pääomamenot juoksevat vauhdilla ennen kuin tuloja on käytännössä vielä lainkaan. Joskus myös osalla asiakkaista saattaa olla todella pitkiä maksuaikoja. Tällöin yksi tapa vapauttaa pääomaa yrityksen toiminnan rahoittamiseen on Kalustoratkaisujen myynti ja takaisinvuokraus -palvelu.

Vapauta pääomia kasvuun!

Tekemällä myynti ja takaisinvuokraussopimuksen yrityksellä on mahdollisuus saada kalustostaan täysi markkina-arvo kassaan käytettäväksi liiketoiminnan toimintaan ja markkina-aseman kasvattamiseen. Laite toimii vuokran vakuutena, eikä toimenpide vaadi muita takauksia tai sitoumuksia.

Kaluston kirjanpito- ja markkina-arvon erotus tuloksi

Usein hyötyajoneuvo- ja konekannoissa poistokäytännöt ovat lähellä verotuksellisia maksimipoistoja, mutta kaluston todellinen markkina-arvo laskee huomattavasti hitaammin. Kirjanpito- ja markkina-arvon eron voi tulouttaa käyttöomaisuuden myyntivoittoina tulokseen Kalustoratkaisujen myynti ja takaisinvuokraus -palvelun avulla. Näin aikaansaatu tuloksen kasvu voi auttaa yritystä investointien ajoituksessa tai esimerkiksi suunniteltaessa osingonjakoa.

Elinkaarikustannusten hallinnointi

Investoinnit hyötyajoneuvoihin ja koneisiin ovat usein isoja. Kuitenkin niiden elinkaaren aikana aiheutuvat huolto-, polttoaine-, vakuutus-, ja ylläpitokulut muodostavat suuren osan kokonaiskustannuksista. Myynti ja takaisinvuokraus pystyy yhteismitallistamaan hankinnasta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset ja tukemaan sinua oikeiden ajoneuvo- ja kalustohankintojen teossa sekä seuraamaan kohteiden kaikkien kustannusten kertymistä.

Huomattavasti vähemmän hallinnointityötä

Erilaisten huolto- ja korjauskustannusten, polttoaineen kulutuksen, kilometrimäärien, energiatehokkuuden ja muiden seurantaa vaativien asioiden hallinta ja huolenpito vaativat paljon henkilöresursseja. Tällainen työ on vaikeasti mitattavaa ja se saattaa työllistää useita ihmisiä eri puolilla yritystä. Myynti ja takaisinvuokraus -sopimuksella kaluston hallinta voidaan siirtää osaksi muuta vuokraus-fleettiä. Vähemmän työtä, enemmän tehokkuutta ja mielekästä, tuottavaa toimintaa!

Helppoutta budjetointiin

Vuokrakohteissa kulujen budjetointi on helppoa. Mikäli sopimuksiin sisällytetään huolto- ja kunnossapitokulut, tulee koko kaluston kustannusten hallinnasta ennakoitavaa. Ajoneuvo- ja konekannat eivät enää aiheuta yllätyksiä suurina kertakustannuksina, vaan kulut ovat kuukausiksi etukäteen ennakoituja.

Kenelle Kalustoratkaisujen myynti ja takaisinvuokraus -ratkaisu sopii?

Myynti ja takaisinvuokraus -ratkaisu sopii yrityksille, jotka haluavat vapauttaa pääomia taseesta rahoittamaan kasvua. Tyypillisesti ratkaisua voivat harkita yritykset, jotka toimivat pääomavaltaisilla aloilla, kuten teollisuus-, huolintapalvelu-, maansiirto- ja kuljetusaloilla. Myynti ja takaisinvuokraus mahdollistaa siis kasvun myös pääomavaltaisilla aloilla.

Kuinka kauan prosessi kestää?

Kalustoratkaisujen myynti ja takaisinvuokraus -ratkaisu alkaa yhteydenotolla Kalustoratkaisujen asiantuntijaan joko puhelimella tai sähköpostilla. Seuraavaksi sovitaan tapaaminen, jossa käydään läpi, mitä ratkaisu käytännössä tarvitsee toteutuakseen. Tässä kartoituksessa katsotaan yrityksen rahoitustarve, määritellään kaluston nykyinen arvo, sovitaan muun muassa kuukausierien määrä ja suuruus, sekä käydään yhdessä läpi muita käytännön asioita. Tutustuttuaan yrityksen tarpeisiin ja toimintaan, joilla perusteilla Kalustoratkaisujen on mahdollista ehdottaa juuri kyseiselle asiakkaalle sopivinta ratkaisua. Kaiken kaikkiaan prosessi lyhimmillään voi kestää parisen viikkoa.

Kysy lisää, autamme mielellämme!